Regulamentul General privind Protecția Datelor

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit pe scurt GDPR, va începe să producă efecte în toate statele Uniunii Europene începând cu data de 25 mai a.c.

Accountancy Europe a publicat un document informativ, tradus și în limba română, pentru a ajuta contabilii să înțeleagă impactul noilor reglementări asupra activităților lor.

Acestea conferă cetățenilor mai multe drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare și ștergere (dreptul de a fi uitate), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție. Informații suplimentare găsiți pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

Instituția a întocmit și un ghid orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor destinate operatorilor.

Alte documente de interes:

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.