Adresa

Intrarea Pielari 1, București, România

E-mail

contact@jobyx.ro

  Trimite-ne un mesaj  Axa prioritară 6: Educație și competențe

  Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, formării și a formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

  Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

  Contract nr. 21073/14.09.2020

  Beneficiar: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro