Application deadline closed.

Job Description

Care vor fi responsabilitațile tale în acest rol?
– Verifică corectitudinea înregistrăilor în contabilitatea financiară și de gestiune a documentelor primare și /sau a evidențelor contabile întocmite de client, conform legislației în vigoare;
– Realizează și/sau verifică lucrările de închidere lunare/trimestriale/anuale, inclusiv calcularea impozitelor și taxelor;
– Întocmește și/sau verifică întocmirea declaratiilor fiscale conform legislației aplicabile;
– Întocmește și/sau verifică întocmirea raportărilor financiare/ situațiilor financiare semestriale și anuale;
– Transmite în termen către clienți rezultatele finale la sfârșitul perioadei de raportare;
– Coordonează din punct de vedere administrativ și profesional un număr de 2-4 persoane;
– Păstrează legătura cu ANAF alături de și în numele clienților;
– Întocmește monografii contabile;