CONTABIL SENIOR

Job
Application deadline closed.

Job Description

– contabilitate generala, intocmirea/verificarea evidentelor contabile, elaborarea balantelor de verificare si situatiilor financiare anuale;
– intocmirea registrelor contabile si fiscale obligatorii;
– intocmirea situatiilor si rapoartelor specifice domeniului financiar-contabil;
– intocmirea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale si anuale;
– gestionarea relatiilor cu autoritatile fiscale;
– intocmirea diferitelor rapoarte la solicitarea managementului societatii sau a clientilor;
– analiza lunara a situatiilor financiar-contabile pentru clientii societatii;
– implicarea in derularea diferitelor proiecte din cadrul societatii;
– gestionarea dpdv contabil a mai multor societati odata, cu mai multe obiecte de activitate.