Application deadline closed.

Job Description

Evidenţa contabilă până la nivel de balanţă/bilanţ, calcul impozit profit/venit;
Urmărirea înregistrărilor în sistemul informatic şi verificarea reflectării corecte in contabilitate şi la timp a operaţiunilor derulate de societatile client, în conformitate cu reglemantările în vigoare şi regulile interne;
Verificarea modului de gestionare şi arhivare a documentelor operate;
Comunicare cu clienţii, raportarea către acestia şi întocmirea de documente solicitate
Verificarea şi gestionarea depunerii în termen a tuturor raportarilor către institutiile statului;
Respectarea politicii societătii cu privire la inregistrarile contabile, raportarile fiscale si raportarile catre management;Alte responsabilitati prevazute in fisa postului