Apply Now

Job Description

Inregistrarea operatiunilor contabile cu respectarea legislatiei financiar-contabile
Asigura si raspunde de intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;
Intocmirea declaratiilor fiscale cu respectarea legislatiei in vigoare;
Verificarea inregistrarilor de contabilitate primara efectuate de catre contabilii juniori; Calculul, inregistrarea si declararea, in termenele legale, a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat; Gestionarea relatiei cu clientii;
Predarea documetelor contabile si informarea clientilor cu privire la rezultatele contabile;