SC G&A ACCOUNTING, CONSULTING&TRAINING SRL

0766263507 0766263*** show
g_a_accounting@yahoo.com
Open Jobs - 2

Send message to "SC G&A ACCOUNTING, CONSULTING&TRAINING SRL"

Follow us

About Company

SC G&A Accounting, Consulting&Training SRL este societate comercială cu răspundere limitată de tip întreprindere socială, înființată în anul 2020, independentă de autoritățile statului și nu-și condiționează sprijinul și acțiunile de apartenențe la anumite ideologii, doctrine sau religii. Atestatul de întreprindere socială a fost obținut în anul 2021.

Întreprinderea socială a fost înființată de doi antreprenori profesioniști contabili, promotori ai economiei sociale, care doresc ca SC G&A Accounting, Consulting&Training SRL să reprezinte firma preferata de antreprenori prezenți sau viitori pentru furnizarea de servicii de contabilitate, consultanță în domeniul fiscal și pentru afaceri și formare profesională și care prin acțiunile sociale întreprinse și finanțate din rezultatul de exploatare stimulează inițiativele antreprenoriale și educația financiară. Astfel, se dorește ca SC G&A Accounting, Consulting&Training SRL să contribuie la o dezvoltare sănătoasă a mediului de afaceri din județul Dolj și Regiunea Sud Vest Oltenia, contribuind la dezvoltarea durabilă.

SC G&A Accounting, Consulting&Training SRL și asumat misiunea de a  „Concepe, organiza, promova și deșfășura  activități şi proiecte vizând pregătirea, formarea şi dezvoltarea continuă a membrilor comunității (elevi, tineri, adulți, persoane din categorii vulnerabile) pentru asigurarea egalității de şanse, incluziunii sociale si dezvoltării durabile a comunității, cu accent în domeniul educației formale (în domeniul antreprenoriatului și antreprenoriatului social) și nonformale (educație financiară, prevenirea abandonului școlar, stoparea comportamentului de bullying, promovarea și facilitarea transferului de la școală la viața activă), asigurând îmbunătățirea nivelului de viață în județul Dolj și în Regiunea Sud Vest Oltenia”.

SC G&A Accounting, Consulting&Training SRL este o societate de expertiză contabilă și contabilitate membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați Filiala Dolj care are obiect principal de activitate furnizarea de servicii de contabilitate si audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.

Începând cu anul 2021 SC G&A Accounting, Consulting&Training SRL este autorizată ANC să furnizeze cursurile: Competențe antreprenoriale și Antreprenor în economia socială.

Portofoliu de servicii:

–         Servicii de expertiză contabilă;

–         Servicii de consultanță în domeniul fiscal;

–         Servicii de consultanță pentru management inclusiv pentru accesarea fondurilor nerambursabile;

–         Servicii de formare profesională: atât pentru programe autorizate ANC, cât și  programe de formare profesională continuă neutorizate (contabilitate, fiscalitate, audit intern, management de proiect, accesare fonduri nerambusabile etc.).

Be the first to review “SC G&A ACCOUNTING, CONSULTING&TRAINING SRL”

Your Rating for this listing