VIRTAN Costel

Specialist Resurse Umane - Salarizare
24 March 1981

About Candidate

Specialist Resurse Umane cu o experienta demonstrata în domeniul salarizarii si resurselor umane.
Abilitati in realizarea documentelor salariale si rapoartelor financiare specifice postului.

Location

Education

S
Studii superioare 5
Spiru-Haret

Facultatea Sociologie-Psihologie

Work & Experience

S
Specialist Resurse Umane Salarizare 15 May 2007 - 30 June 2019
Apex Team International

Specialist Resurse Umane cu o experienta demonstrata în domeniul salarizarii si resurselor umane. Abilitati in realizarea documentelor salariale si rapoartelor financiare specifice postului.•Consiliere in domeniul legislatiei salarizarii; •Intocmirea documentelor necesare la angajare (contract individual de munca, declaratii de angajare); •Operarea tuturor modificarilor in programul Revisal corect si la timp; •Completarea si actualizarea bazei de date cu informatiile furnizate de salariati si angajator; •Intocmirea dosarului de personal pentru noii salariati prin preluarea si validarea documentelor necesare si intretinerea dosarului cu toate documentele ce intervin pe parcursul derularii contractului de munca; •Intocmirea de acte aditionale, anexe la contractele individuale de munca, decizii de incetare, decizii suspendare/incetare suspendare, note de lichidare, adeverinte de vechime sau diverse adeverinte solicitate de salariati in timpul derularii contractului de munca; •Calculul salarial in soft-ul de salarizare pentru toti salariatii - DpPayroll; •Gestionarea dosarelor personale ale salariatilor in conformitate cu dispozitiile Codului Muncii; • Evidenta condicilor de prezenta, a pontajelor si concediilor odihna, concedii medicale, concedii fara plata, absente nemotivate; •Emiterea statelor de plata, centralizatoarelor de plati/contabilitate, precum si declaratia lunara D112; •Emiterea anuala a adeverintelor fiscale; •Elaborare proceduri interne de lucru in departamentul de resurse umane; •Reprezentarea angajatorului in relatia cu autoritatile statului, si anume, - Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti si Ilfov; - Casa de Pensii Bucuresti si Ilfov ; - Casa de Sanatate Bucuresti si Ilfov; - AMOFM Bucuresti si ANAF; - Furnizori servicii medicina muncii si protectia muncii; •Consilierea si reprezentarea angajatorului in relatia cu Casa de Sanatate Bucuresti si Ilfov pentru recuperarea sumelor din indemnizatii concedii medicale platite de angajator (FNUASS); •Gestionarea unui numar total de peste 1000 de salariati; •Auditul si inventarierea dosarelor de personal la preluarea clientului si periodic la cererea acestuia; • Emiterea lunara/trimestriala/anuala a rapoartelor statistice cerute de Institutul National de Statistica cu privire la activitatea salariatilor.

S
Specialist Salarizare 1 July 2019 - 31 October 2020
Centrul de diagnostic și tratament PROVITA

- Implementare, completare si administrare soft salarizare tip ERP - Expert - Contab - Modul salarizare; -Verificare pontaj individual, intocmire pontaj general si realizare calcul salarial corect si la timp; -Intocmire si transmitere fisier plati salariale si contributii pentru societate; -Livrarea la termen a documentelor salariale către management și a fluturașilor către salariați; -Asigurarea confidențialității asupra informațiilor salariale; -Asumarea răspunderii asupra procesului de calcul salarial; -Preluarea completă a interacțiunii cu instituțiile statului; -Asigurarea asistenței în cazul unui control ITM; -Asistența în soluționarea spețelor din zona resurselor umane, pentru salariati si/sau conducerea societatii; -Informarea permanentă cu privire la modificările legislative; -Flexibilitatea procedurilor de lucru; -Preluarea datelor din evidența anterioară salarială și setarea sistemului informatic; -Procesarea informațiilor primite pe baza Pontajului lunar; -Atenționarea asupra eventualelor erori din certificatele medicale; -Calcularea indemnizațiilor de concediu medical, concediu de odihnă, evenimente deosebite; -Calcularea echivalentului brut pentru primele / bonusurile nete comunicate; -Calcularea diferențelor de curs valutar pentru salariile negociate în valută (net sau brut) și pentru primele sau bonusuri acordate în valută; -Procesarea sporurilor, compensațiilor, garanțiilor, popririlor, reținerilor, avansurilor; -Intocmirea statului de plată; -Intocmirea centralizatorului de plăți pentru taxele și contribuțiile sociale; -Intocmirea centralizatorului de contabilitate și a rapoartelor personalizate cu evidențierea costurilor salariale pe diverse dimensiuni: puncte de lucru, departamente, centre de cost sau secții Intocmirea ordinelor de plată pentru taxele și contribuțiile salariale; -Pregătirea fișierului pentru alimentarea conturilor angajaților Intocmirea fluturașilor de salariu, cu posibilitatea transmiterii individuale sau centralizate, în format hârtie (în plic sau hârtie securizată), pe email în fișier PDF (parolat sau neparolat); -Pregătirea și înregistrarea dosarului pentru restituirea sumelor de la fondul de sănătate/ accidente de muncă; -Generarea notelor contabile aferente salariilor pentru a fi importate în sistemul contabil; -Gestionarea tichetelor de masă/comanda carduri si/sau tichete de masa; -Completarea formularelor statistice lunare, trimestriale si anuale; -Gestionarea dosarelor de personal Intocmirea contractelor individuale de muncă Intocmirea actelor adiționale Intocmirea deciziilor de încetare, suspendare și / sau reluare activitate Intocmirea, actualizarea și transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariaților (REGES); -Intocmirea tuturor tipurilor de adeverințe cerute de salariati. Intocmire Fisa de Post, Acord; -Informare GDPR si Acord de Confidentialitate;

S
Specialist Salarizare 1 November 2021
Danone România

Colectarea datelor pentru calculul salarial de la pontatori: pontaje, bonusuri, retineri, avansuri etc; -Validarea si aprobarea pontajelor lunare; -Verificarea listelor pentru tichetele de masa, comandarea lor; -Verificarea listelor cu angajatii posesori de abonamente medicina muncii, oferite de furnizorul de servicii medicale; -Rapoarte lunare catre contabilitate si management cu parametrii de HR (cost salariati, rapoarte salariale, etc.); -Verificarea statului, după calcul salarial efectuat de serviciul extern - salarizare; -Verficarea alocarii costurilor salariale pe centre de cost;

Awards

C
Curs perfecționare resurse umane 2017
Manager Resurse Umane
C
Curs Inspector resurse umane-salarizare 2007
Inspector resurse umane- salarizare