Olga Corlăteanu

Financiar/ Masterand
29 July 1992

About Candidate

Location

Education

C
Ciclul Masterat 2022-2024
Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Contabilitate și informatică de gestiune, Specializarea ”Contabilitate, audit și informatică de gestiune”

C
Ciclul Masterat 2014-2016
Universitatea de Stat din R. Moldova

Facultatea de Științe Economice, Specializare "Audit și expertiză contabilă"

C
Ciclul Licență 2011-2014
Universitatea de Stat din R. Moldova

Facultatea de Științe Economice, Specializare "Contabilitate"

Work & Experience

C
Contabil 15 October 2018 - 31 December 2022
Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din R. Moldova

Responsabilitățile principale: -emiterea facturilor aferente produselor vândute și serviciilor prestate; în acest context- abordarea unui comportament pro păstrare a clienților vechi, construirea și menținerea relațiilor cu clienții noi; -ținerea evidenței contabile aferentă debitorilor și creditorilor; -asigurarea înregistrărilor contabile la zi legate de casierie; -ținerea evidenței contabile a stocurilor; -participarea în cadrul procedurii de inventariere anuală în entitate.

O
Operator bază de date 1 March 2018 - 30 September 2018
Cedacri International

Responsabilitățile principale: -dematerializarea și gestionarea documentelor: descifrarea, introducerea, prelucrarea informației conform documentelor bancare în baza de date; -recepționarea și transferul datelor generate de sistem în urma prelucrării; verificarea și validarea informației în baza de date; cooperarea la nivel intern cu colegii din Italia; -formarea persoanelor noi angajate, acordarea suportului informațional și tehnic la necesitate.

A
Auditor intern 15 February 2015 - 15 October 2017
Ministerul Educației al R. Moldova

Responsabilitățile principale: -exercitarea activităților de audit intern privind evaluarea sistemului de management financiar și control intern în cadrul aparatului central al instituției publice. Desfășurarea misiunilor de audit în cadrul instituțiilor subordonate entității publice; -documentarea constatărilor de audit în dosarele de audit conform prevederilor Standardelor Naționale de Audit Intern; -participarea la formularea și validarea versiunilor preliminare a le recomandărilor pentru raportul de audit intern; -participarea în cadrul procesului de urmărire a implementării recomandărilor de audit intern și extern; elaborarea rapoartelor privind gradul de implementare a recomandărilor.