ECONOMIST

2550 lei - 5000 lei /lună
Application deadline closed.

Descrierea postului

Responsabilitati si sarcini:
– colectarea, analizarea si interpretarea datelor economico financiare ale firmei;
– centralizarea tuturor datelor datelor economico -financiare ale firmei;
– intocmirea raportului lunar privind situatia economico-financiara a firmei;
– verificarea corelatiilor existente prin urmarirea sistematica a unor rapoarte de depistare a eventualelor erori ;
– asigurarea dialogului cu societatea care asigura evidenta contabila.
– urmarire situatii financiare;
– colaboreaza la intocmirea situatiilor financiare si contabile la nivel de societate;
– colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile;
– alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu activitatea postului.