Consilier economic – CECCAR Filiala București

Application deadline closed.

Job Description

• Acordă sprijin membrilor instituției cu privire la solicitările acestora legate de aspectele ce intră în sfera activității profesionale: înscriere, autorizare, avizare anuală etc.;
• Se ocupă de relația cu publicul, în ceea ce privește îndrumarea membrilor cu privire la soluționarea diverselor solicitări;
• Preia, analizează și verifică dosarele de înscriere în evidențe a persoanelor fizice (experți contabili/contabili autorizați) și a persoanelor juridice (societăți de expertiză contabilă/contabilitate), în conformitate cu reglementările în vigoare;
• Verifică documentația depusă de membrii instituției, persoane fizice și persoane juridice în vederea acordării vizei anuale, în condițiile prevăzute de normele în vigoare;
• Realizează răspunsuri la solicitările primite din partea membrilor instituției ce intră în sfera de activitate;
• Operează în evidențe modificările ce intervin ca urmare a solicitărilor primite din partea membrilor instituției;
• Întocmește diverse situații cu privire la emiterea documentelor de exercitare a profesiei de către membrii, precum: carnete, ștampile, autorizații, vize, avize de principiu etc.;
• Participă și îndeplinește sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe.